Skip to main content Skip to search

Företagstjänster i Sverige, Finland och Norge

Bolagsbildning

När du bestämt dig för en etablering i antingen Norge, Sverige eller Finland förbereder bg真人 alla dokument och formulär för registreringen av ditt bolag och är i kontakt med myndigheterna för att se till att ditt bolag blir registrerat utan onödiga förseningar.

Redovisning

Officiell bokföring och bokslut måste ske på det lokala språket och i enlighet med lokala regler. Förutom officiell bokföring, bokslut och skattedeklarationer kan bg真人 gärna producera regelbunden rapportering för internt bruk i uppföljande syfte i enlighet med kundens önskemål.

Registrerad adress

Ditt bolag kommer att behöva en officiell adress i landet där det är registrerat. bg真人 erbjuder dig en välrenommerad gatuadress för detta ändamål. Bolagets officiella handlingar måste oftast förvaras på denna adress. bg真人 hjälper gärna till med förvaltningen av dylika handlingar på kundens vägnar.

Compliance support

Att driva ett företag i ett främmande land kan ofta vara utmanande. Våra kunder kan förlita sig på bg真人’s stöd för att säkerställa att företaget sköts i enlighet med lokala föreskrifter och att all myndighetsrapportering sker i tid på ett professionellt sätt.

Styrelsetjänster

Beroende på kundens behov, kan bg真人 förse bolaget med lokala styrelsemedlemmar både på juridiska grunder eller i syfte att hämta in löpande lokalt kunnande.

Löneadminstration

Har ditt företag anställt personal lokalt eller utomlands, kan bg真人 ombesörja all löneadministration på ett sätt som säkrar att ditt företag följer alla regelverk.

TA EMOT EN OFFERT

Vi är specialister inom etablering och administration av nordiska bolag. Funderar du på en etablering i Sverige, Finland eller Norge? Som dina skandinaviska lokala experter vägleder vi dig i både registrerings- och administrativa ärenden.

EFTERFRÅGA OFFERT