Skip to main content Skip to search

bg真人

Selskapsetablering

Så snart du har bestemt deg for å etablere et selskap i enten Norge, Sverige eller Finland, kan bg真人 forberede alle nødvendige formaliteter og papirarbeid før selskapet kan registreres og kontakte relevante myndigheter for å sikre at selskapet vil kunne være i drift umiddelbart.

Regnskap og bokføring

Regnskap og bokføring må være på lokalt språk og i henhold til lokale forskrifter. I tillegg til offisielle regnskap, selvangivelse og utarbeidelse av årsrapporter, kan bg真人 være behjelpelige med å utarbeide eventuelle styrerapporter på ditt språk og etter dine behov.

Offisiell adresse

Selskapet ditt må ha en registrert kontoradresse i landet der det er registrert. bg真人 kan tilby et registrert kontor på en prestisjefyll adresse innenfor den jurisdiksjonen du velger. Selskapets offentlige dokumenter må oppbevares på den registrerte kontoradressen. bg真人 fungerer gjerne som stedfortreder og kan forvalte slike dokumenter på kundens vegne.

Styre- og aksjonærmøter

bg真人 hjelper deg gjerne med forberedelse, samordning og kommunikasjon av alle offentlige møter og tilhørende dokumenter til styre og aksjonærer. Møtereferater og vedtak oppbevares hos bg真人 og oversettes dersom dette er påkrevet/nødvendig.

Åpne og administrere bankkonti

bg真人 introduserer deg gjerne til lokale banker og bidrar dersom selskapet har behov for å åpne bankkonti i Skandinavia. bg真人 guider deg gjennom nødvendige krav og prosedyrer og hjelper deg med å finne en god løsning. I mange tilfeller får bg真人 ansvar for å forvalte kundenes bankkonti, men dersom man velger å benytte internettbaserte bankløsninger er ikke dette alltid nødvendig.

Skatteregistrering

I forbindelse med oppstarten av selskapet, vil bg真人 også vanligvis registrere selskapet hos skattemyndighetene, og avhengig av selskapets aktiviteter, også sikre at selskapet registreres i merverdiavgiftregistret og/eller som arbeidsgiver.

Be om å ringe tilbake